Regulatorisk 2018-05-03 11:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson lanserar Clas Fixare – ny tjänst för att lösa vardagsproblem i hemmet

Clas Fixare
Jacob Sten Clas Ohlson

Clas Ohlson vill förenkla människors vardag i alla typer av hem. Nu tar vi ett steg till och presenterar i dag Clas Fixare – en ny tjänst inom fix i hemmet. Med Clas Fixare kan Clas Ohlsons kunder få hjälp med uppgifter som kanske är för små för att ta in traditionell hjälp, men lite för svåra eller jobbiga för kunden att fixa själv. Clas Fixare kommer att utvecklas tillsammans med Pegital Investment AB och avser i första hand den svenska marknaden.

Redan i höst kommer Clas Ohlsons kunder i Stockholm att erbjudas Clas Fixare-tjänster. Tjänsterna kan bokas på en ny digital plattform. På samma plattform kan kunder också få rådgivning i olika praktiska frågor från Clas Fixare. Under verksamhetsåret 2019/20 ska Clas Fixare finnas tillgängliga för kunder i hela Sverige enligt planen.

– Med ett enkelt paketerat och relevant tjänsteerbjudande som är tydligt kopplat till våra produkter tar vi nya steg för att hjälpa våra kunder med praktisk problemlösning i hemmet utifrån deras behov. Många kunder vill enbart köpa produkten, andra vill ha rådgivning och en del vill köpa hela lösningen i ett paket. Här ser vi att Clas Fixare svarar upp mot kundernas önskemål med en enkel och bekväm lösning. Det känns helt naturligt att vi utvecklar vårt erbjudande på det här sättet. Pegital har rätt kompetens och resurser att leverera konceptet Clas Fixare tillsammans med oss och vi ser mycket fram emot att ta ut erbjudandet till våra kunder, säger Jacob Sten, Chief Growth Officer på Clas Ohlson.

Pegital Investment AB utvecklar och deläger tjänsteföretag som bland annat Veteranpoolen, HomeMaid, Fortner och IT-Hantverkarna, alla med verksamhet i Sverige.

– Det är en spännande möjlighet att tillsammans med Clas Ohlson få utveckla detta nya koncept. Clas Ohlson har ett starkt varumärke och en plattform för att hjälpa sina kunder på ett nytt sätt, säger Andreas Gindin, delägare i Pegital Investment AB och vd för IT-Hantverkarna.

Det strategiska samarbetet inleds genom ett nyetablerat bolag, i vilket Clas Ohlson har en ägarandel. Clas Ohlson äger konceptet som en del av Clas Ohlsons totala erbjudande. Konceptet kommer att driftas via det nyetablerade bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 11:00. 

Bifogade filer

Meny Språk