Regulatorisk 2017-12-06 07:00 CET Finansiella rapporter, Finansiell information

Clas Ohlson sexmånadersrapport 2017/18

Andra kvartalet

· Försäljningen ökade med 2 % till 1 999 Mkr (1 957), en ökning om 3 % i lokala valutor
· Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (127)
· Vinst efter skatt uppgick till 96 Mkr (96)
· Vinst per aktie uppgick till 1,52 kr (1,53)
· Butiksbeståndet utökades med 5 butiker netto
· Lotta Lyrå tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 augusti 2017
· Franchisesamarbetet i Dubai avslutades

Sex månader

  • Försäljningen ökade med 2 % till 3 782 Mkr (3 720), en ökning om 2 % i lokala valutor
  • Rörelseresultatet ökade med 11 % till 225 Mkr (202)
  • Vinst efter skatt ökade med 12 % till 173 Mkr (154)
  • Vinst per aktie ökade med 12 % till 2,74 kr (2,44)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 187 Mkr (44)

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Försäljningen i november uppgick till 889 Mkr (908)
  • Butiksbeståndet utökades med 4 butiker netto

Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018.

Kommentar från VD
Ett utmanande kvartal men mycket energi för framtiden

Försäljningen i andra kvartalet uppgick till 1 999 miljoner kronor, en ökning om 2 procent jämfört med föregående år. Den strategiska översyn som inleddes i september löper enligt plan och ett antal åtgärder hänförliga till strategiarbetet har redan initierats.

Vårt andra kvartal har varit ett försäljningsmässigt svagt kvartal med en tillväxt om 3 procent i lokala valutor och en oförändrad försäljning i jämförbara enheter jämfört med andra kvartalet förra året. Trafiken till våra butiker är fortsatt en utmaning och vi har under perioden vidtagit extra kommersiella åtgärder för att stärka vårt erbjudande till våra kunder.

Den tröga försäljningsutvecklingen har fortsatt in i november och vi redovisar idag en månadsförsäljning om 889 miljoner kronor, i nivå med en stark november föregående år.

Mycket energi för ”100 år till”

Sedan september arbetar vi intensivt med den strategiska översyn vi kallar ”100 år till” och engagemanget i organisationen är stort. Strategiarbetet ska resultera i en ny strategisk plan för ytterligare utveckling och tillväxt av företaget.

Vi tror att framtida tillväxt för Clas Ohlson kommer att behöva ske på delvis nya sätt framgent. Vi utvärderar därför olika alternativ för att kapitalisera på vårt starka varumärke i de nordiska marknaderna, där vi ser fortsatt stor potential, och en rad olika affärsmodeller att komplettera vår nuvarande affär. Vi kommer att återkomma till våren för att presentera planen i sin helhet och bjuda in till kapitalmarknadsdag den 3 maj 2018, men vi har redan under kvartalet vidtagit ett antal initiala åtgärder.

Första fasen i den strategiska översynen

Vad gäller butiksexpansionen på de nordiska marknaderna har vi beslutat att fokusera på att testa nya butiksformat istället för att fortsätta öppna butiker i nuvarande form. Vi kommer också att se över och optimera våra butikslägen.

Självklart är dessutom förmågan att leverera vårt erbjudande digitalt en viktig och prioriterad del i den strategiska översynen varför vi under hösten har sjösatt arbetet med att utveckla detta, som en integrerad del av den strategiska planen.

Vi har under kvartalet också avbrutit franchisesamarbetet med SYH Retail, del av Al Homaizi Group of Companies, som inleddes 2013 och till följd av detta kommer de två franchisebutikerna i Dubai att stängas.

Nästa år fyller vi 100 år. Och det är något vi ska fira tillsammans med alla våra intressenter vilket vi ser mycket fram emot. Det kommer att bli ett intensivt och roligt år som kommer att fungera som ett utmärkt startskott för våra nästa 100 år.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson AB

Analytiker- och medieträff

Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 6 december klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. Presentationen kan också följas via hemsidan om.clasohlson.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017 klockan 07:00.

Bifogade filer

Meny Språk