Regulatorisk 2017-11-15 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober 2017

Försäljningen i oktober ökar med 1 procent till 688 Mkr (681). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
15 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 223.

Försäljningen i oktober fördelar sig enligt följande:

Länder, Mkr Oktober
2017/18
Oktober
2016/17
Procentuell förändring Procentuell förändring,
lokal valuta
Sverige 313 310 1 1
Norge 267 270 -1 4
Finland 86 78 11 12
Utanför Norden* 22 24 -7 -6
688 681 1 3

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj till oktober 2017) ökar med 2 procent till 3 782 Mkr (3 720). I lokala valutor ökar försäljningen med
2 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 klockan 07:00.