Regulatorisk 2016-04-06 07:00 CET Finansiell information

Clas Ohlson tar nästa steg i optimeringen av butiksnätet i Storbritannien

Som ett nästa steg i optimeringen av butiksnätet i Storbritannien planerar Clas Ohlson att stänga sju butiker. Clas Ohlson kommer att fokusera på att stärka närvaron i Londons närområde med butiker i mindre format.

Som en del i optimeringen av butiksnätet i Storbritannien planerar Clas Ohlson att stänga totalt sju butiker under räkenskapsåret 2016/17.

– Vi är i en process där vi optimerar vårt butiksnät i Storbritannien för att stärka den brittiska verksamhetens långsiktiga lönsamhet. Som ett steg i den processen utnyttjar vi nu möjligheten att lämna ett antal butikslägen som inte mött våra förväntningar vad gäller försäljning och lönsamhet. Men vårt engagemang och tilltro till den brittiska marknaden står fast. Det är vår ambition att fortsätta expandera med nya butiker i Londons närområde, säger Klas Balkow, VD och koncernchef på Clas Ohlson.

Stängning av fem butiker är bekräftad. Dessa är Cardiff och Norwich (juni 2016), Doncaster (september 2016), Watford (senast mars 2017) samt butiken i Croydon till följd av en större ombyggnation av köpcentret i vilket butiken ligger (datum ej bekräftat). Förhandlingar pågår vad avser stängning av ytterligare två butiker.

– Vi kommer att göra vårt yttersta för hjälpa de medarbetare som påverkas med att hitta nya anställningsmöjligheter, bland annat genom att erbjuda anställning i andra delar av verksamheten i de fall där det är möjligt, säger Klas Balkow.

Kostnaden förknippad med omstruktureringen av butiksnätet i Storbritannien beräknas uppgå till 107 MSEK och bokförs som engångskostnad i det fjärde kvartalet 2015/16. Den årliga kostnadsbesparingen beräknas uppgå till 70 MSEK när omstruktureringen fått full effekt under verksamhetsåret 2017/18.

Efter öppningen av butikerna i det nya mindre formatet i St Albans och Ealing, där omnikanal mellan butik och e-handel gör Clas Ohlsons erbjudande mer tillgängligt för kunderna, är planen att öppna ytterligare en till två butiker i Londons närområde under verksamhetsåret 2016/17.

Telefonkonferens för journalister och analytiker den 6 april kl 08:30

En telefonkonferens för journalister och analytiker kommer att hållas idag klockan 08:30 där Klas Balkow, VD och koncernchef för Clas Ohlson, finns tillgänglig för frågor. Vänligen ring in på +46 8 56642664 alternativt +44 20 30089810 för att delta.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Clas Ohlson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 klockan 07:00.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Bifogade filer

Meny Språk