Regulatorisk 2009-04-28 12:00 CET Nya butiker

Kontrakt tecknat på två nya butiker i Norrköping och Oslo

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare två butiker.

Den ena butiken kommer att ligga i Hageby Centrum (Norrköping). Butiken beräknas öppna i oktober/november 2009 och har en butiksyta på 950 kvadratmeter. Butikscentrat har 100 butiker och ett upptagningsområde på 125 000 invånare.

Den andra butiken kommer att ligga i köpcentret Lambertseter center söder om Oslo. Butiken beräknas att öppna hösten 2010 och butiksytan kommer att vara 650 kvadratmeter. Köpcentret har 70 butiker. Upptagningsområdet för butiken är ca 80 000 invånare.

Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakterade är därmed:

Manchester i Storbritannien april 2009, Nordby/Strömstad och Helsingborg juni 2009, Frölunda samt Molde och Steinkjer i Norge oktober 2009, Hageby (Norrköping) oktober/november 2009, Bryne i Norge november 2009, Värnamo och Södertälje hösten 2009, Lillehammer i Norge under perioden hösten 2009 till våren 2010, Norrtälje våren 2010 och Lambertseter (Oslo) hösten 2010.

Clas Ohlsons kommer att öppna 20 nya butiker under verksamhetsåret 2008/2009 varav 2 i Storbritannien. Målet för verksamhetsåret 2009/10 är att öppna 15-20 nya butiker varav 4-8 i Storbritannien.

Med nuvarande 105 butiker och 13 kontrakterade kommer Clas Ohlson att ha totalt 118 butiker varav 57 i Sverige, 43 i Norge, 16 i Finland och 2 i Storbritannien.

För mer information kontakta:

Ola Aurtande, Daglig Leder i Norge, +47 23 21 40 20, +47 911 21 895

Bo Heyman, Etableringschef, +46 (0)70 - 597 44 90

John Womack, Informations- och IR-chef, +46 (0)70-678 24 99

Meny Språk