2006-03-09 08:00 CET Finansiell information

Våra första nio månader 2005/06 – vinst på 444 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under våra första nio månader till 2 804,6 Mkr, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år (2 328,0 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 2 708,2 Mkr på butiker och 96,4 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 21 procent för butikerna varav jämförbara butiker var 5 procent högre i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 444 Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år (387 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 4,86 kr (föregående år 4,24 kr).

I vårt tredje kvartal (november-januari) ökade försäljningen med 22 procent till 1 164,8 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 13 procent till 206,0 Mkr.

Försäljningen i februari ökade med 18 procent

Försäljningen under februari uppgick till 238,5 Mkr mot 202,7 Mkr föregående år, en ökning med 18 procent. Försäljningen fördelar sig med 229,9 Mkr (193,3 Mkr) på butiker och 8,6 Mkr (9,4 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 139,8 Mkr (125,0 Mkr) på Sverige, 81,6 Mkr (68,3 Mkr) på Norge och 17,1 Mkr (9,4 Mkr) på Finland. Jämfört med samma månad föregående år har tio butiker tillkommit. Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgick därmed till 3 043,1 Mkr, en ökning med 20 procent (2 530,7 Mkr).

Beslut om etablering i Storbritannien 2008/09

Styrelsen har tagit beslut om att etablera butiker i Storbritannien. Förberedelserna för etableringen kommer att starta omgående och målsättningen är att öppna 2-4 butiker i citylägen inom ett koncentrerat geografiskt område under verksamhetsåret 2008/09.

Vi kommer även att etablera flera nya butiker i våra nuvarande marknader de närmaste åren. Styrelsen har beslutat om kommande etableringsmål. För verksamhetsåret 2006/07 är vårt mål att öppna 12-15 nya butiker medan det nya målet för 2007/08 är 15-20 nya butiker. Organisationen ska under tiden rustas för fortsatt tillväxt i både befintliga och nya marknader.

Styrelsen har även reviderat målsättningen när det gäller resultatet. Vårt nya mål är en rörelsemarginal på 13-15 procent över en konjunkturcykel (tidigare nettomarginal 12 procent).

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls tisdagen 14 mars klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

eller

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk