Regulatorisk 2004-06-16 08:00 CET Finansiell information

Verksamhetsåret 2003/04 – vinst på 364 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsåret 2003/04 till 2 509,5 Mkr, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med föregående år (2 130,8 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 2 388,0 Mkr på butiker och 121,5 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav befintliga butiker var 4 procent högre i lokala valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 363,6 Mkr, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (331,9 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 7,95 kr (föregående år 7,28 kr). Utdelningen föreslås vara 4,00 kr per aktie (föregående år 3,20 kr). Vidare föreslås en aktiesplit 2:1. Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön lördagen den 11 september 2004. Försäljningen i maj ökade med 11 procent Försäljningen i maj uppgick till 182,6 Mkr vilket är en ökning med 11 procent mot föregående år (164,2 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit. Antalet försäljningsdagar var lägre än i fjol eftersom pingsthelgen inföll i maj i år jämfört med i juni i fjol. Per land fördelar sig 118,6 Mkr på Sverige (107,0 Mkr), 59,7 Mkr på Norge (56,0 Mkr) och 4,3 Mkr på Finland (1,2 Mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 18 juni klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta VD, Gert Karnberger Telefon: 0247-444 34 Mobiltel: 070-529 63 00 E-post: gert.karnberger@clasohlson.se eller Vice VD, Lars Wallén Telefon: 0247-444 72 Mobiltel: 070-318 61 10 E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk