Regulatorisk 2002-03-14 08:00 CET Finansiell information

Tredje kvartalet – Resultatökning med 43 procent

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 1 328,8 Mkr, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 044,6 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 206,9 Mkr på butiker och 121,9 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick till 195,7 Mkr, en ökning med 37 procent jämfört med samma period föregående år (143,1 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 197,3 Mkr, en ökning med 32 procent jämfört med samma period föregående år (149,5 Mkr). Vinsten per aktie uppgick under de första nio månaderna till 4,33 kr jämfört med 3,27 kr föregående år. Under verksamhetsårets tredje kvartal (november - januari) ökade försäljningen med 27 procent till 565,0 Mkr och rörelseresultatet med 43 procent till 104,1 Mkr. Detta innebär en rörelsemarginal på 18,4 procent under kvartalet. Ökad etableringstakt Vår tidigare målsättning att etablera tre till fem nya butiker per verksamhetsår har reviderats. Styrelsen beslutade idag att höja målsättningen till mellan fyra och sex nya butiker per verksamhetsår. Försäljningen i februari ökade med 35 procent Försäljningen i februari uppgick till 130,6 Mkr vilket är en ökning med 35 procent mot föregående år (96,5 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har fem butiker tillkommit. Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 1 459,4 Mkr, en ökning med 28 procent (1 141,1 Mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 19 mars klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd Telefon 0247-444 34, Mobiltfn 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd Telefon 0247-444 72, Mobiltfn 070-318 61 10

Meny Språk