Regulatorisk 2002-06-13 12:17 CET Finansiell information

Helårsresultat 2001/02 - Resultatökning med 38 procent

Helårsresultat 2001/02 - Resultatökning med 38 procent Försäljningen uppgick under verksamhetsåret 2001/02 till 1 732,0 Mkr, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med föregående år (1 348,6 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 578,4 Mkr på butiker och 153,6 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet uppgick till 236,5 Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år (171,0 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 240,1 Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år (174,1 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 5,27 kr jämfört med 3,82 kr föregående år. Utdelningen föreslås vara 2,20 kr per aktie. Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön lördagen den 14 september. Under verksamhetsårets fjärde kvartal (februari- april) ökade försäljningen med 33 procent till 403,2 Mkr och rörelseresultatet med 74 procent till 40,8 Mkr. Försäljningen i maj ökade med 35 procent Försäljningen i maj uppgick till 139,1 Mkr vilket är en ökning med 35 procent mot föregående år (102,8 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har fem butiker tillkommit. Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 14 juni klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00550/wkr0002.pdf

Meny Språk