Regulatorisk 2002-09-13 08:00 CET Finansiell information

Första kvartalet 2002/03 - Resultatökning med 72 procent

Försäljningen under vårt första kvartal för verksamhetsåret 2002/03 uppgick till 465,8 Mkr, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående år (338,6 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 441,2 Mkr på butiker och 24,6 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet uppgick till 72,7 Mkr, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år (42,3 Mkr). Rörelsemarginalen var 15,6 procent jämfört med 12,5 procent samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 73,2 Mkr, en ökning med 70 procent jämfört med samma period föregående år (43,0 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 1,60 kr jämfört med 0,94 kr föregående år. Försäljningen i augusti ökade med 26 procent Försäljningen i augusti uppgick till 165,7 Mkr vilket är en ökning med 26 procent mot föregående år (131,2 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har sex butiker tillkommit. Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 17 september klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd Tel 0247-444 34, Mobiltel 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd Tel 0247-444 72, Mobiltel 070-318 61 10

Meny Språk