2000-03-16 08:00 CET Finansiell information

Niomånadersresultat 00-01-31 – Resultatökning med 46%

Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 823,3 mkr, vilket är en ökning med 28% jämfört med motsvarande period föregående år (645,4 mkr).

Av försäljningen fördelar sig 690,6 mkr på butiker och 132,7 mkr på postorder/internet.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 97,1 mkr jämfört med 66,6 mkr föregående år, en ökning med 46%.

Rörelsemarginalen uppgick till 11,9%. För butikerna var rörelsemarginalen 12,6% och för postorder 7,9%.

Vinst per aktie uppgick till 8,52 kr jämfört med 5,74 kr föregående år.

Hela delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan även beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25.

Försäljning februari

Försäljningen i februari uppgick till 81,0 mkr mot 58,6 mkr föregående år, en ökning med 38%. Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 904,3 mkr, en ökning med 28% (704,0 mkr). För de senaste 12 månaderna uppgår försäljningen till 1030 mkr.

Analytikerträff

Analytikerträff hålls onsdagen 22 mars kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se.

För mer information kontakta:

Gert Karnberger, vd

0247-444 34, Mobil 070-529 63 00

eller

Lars Wallén, vice vd

0247-444 72, Mobil 070-318 61 10

Meny Språk