Regulatorisk 1999-12-14 10:24 CET Finansiell information

Halvårsresultat 99-10-31 - Resultatökning med 35%

Halvårsresultat 99-10-31 - Resultatökning med 35% Koncernens försäljning uppgick under det första halvåret till 480,7 mkr, vilket är en ökning med 27% jämfört med föregående år (379,8 mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 46,1 mkr jämfört med 34,2 mkr föregående år, en ökning med 35%. Vinst per aktie uppgick till 4,04 kr jämfört med 2,91 kr föregående år. Hela delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan även beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Försäljning november Försäljningen i november uppgick till 107,5 mkr mot 87,9 mkr föregående år, en ökning med 22%. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 588,2 mkr, en öning med 26% (467,7 mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls torsdagen 16 december kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan sker till David Hammarström, Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, E-mail: traffar@fti.se För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/14/19991214BIT00220/bit0002.pdf

Meny Språk