2023-11-22

Svanenmärkta transporter

Vi har sedan många år arbetat tillsammans med våra logistikpartners för att gemensamt sänka transportrelaterade utsläpp. Nu är vi glada att tillsammans med PostNord kunna erbjuda våra e-handelskunder Svanenmärkta leveranser.

– Det har varit svårt för kunder att göra miljömässiga val när det kommer till leveranser, det har inte funnits någon lättöverskådlig information i branschen. Svanen tog fasta på det och har under 2023 tagit fram kriterier för transporter, som Postnord certifierats genom. Det känns riktigt bra att nu kunna erbjuda våra kunder det här valet, säger Sara Bergfelt, transportkoordinator på Clas Ohlson.
 
Svanenmärkta e-handelstransporter uppfyller 20 stränga krav inom klimat och miljö, till exempel rörande utsläppsminskning, energieffektivitet och hållbara drivmedel. Inom det sociala området ställer Svanen till exempel krav på trygg anställning och goda arbetsförhållanden.
 
– I vår hållbarhetsagenda ingår självklart att minska utsläppen från de transporter vi erbjuder till våra kunder. Vi är sedan 2019 också med i initiativet Fossilfritt Sverige, som vi applicerar även på Norge och Finland, säger Anna Strindberg, Sustainability & Compliance Manager. 
 
– Clas Ohlson äger inga egna transporter, så för att kunna sänka utsläpp och erbjuda våra kunder miljövänligare alternativ, är det bara tillsammans med bra samarbetspartners som vi kan göra skillnad, säger Anna Strindberg. 
 
Svanenmärkta transporter finns för närvarande bara i Sverige. 
Meny Språk