Så designar Linus och Thomas produkter som håller i längden

För vårt produktdesignteam, som formger produkter för våra egna varumärken, är hållbarhetsaspekten ständigt närvarande. Som hjälp har Clas Ohlson utvecklat en bedömningsmodell där produkterna utvärderas med hjälp av ett poängsystem som definierar hur hållbara de är.

– Produkthållbarhet kan vara ganska komplext. Det kan ligga nära till hands att tro att naturliga material är de mest hållbara, men så är inte alltid fallet. Till exempel kan en matlåda i glas antas vara gjord av ett mer naturligt material än en i plast och därmed också vara mer hållbar. Men om man tittar på faktorer som koldioxidutsläpp vid transport och livslängd kan plast väga mindre och ha längre livslängd än glas, och då kan plast vara det mest hållbara valet, säger Linus Hagberg, Industrial Designer på Clas Ohlson.
 
I de fall där plast är bättre strävar vi efter att arbeta med återvunnen och återvinningsbara plaster för att få de funktionella fördelarna med materialet samtidigt som vi minimerar påverkan på miljön.
 
 
Andra aspekter vårt produktdesignteam har med sig när de utvecklar en ny produkt är logistikoptimering. Ett exempel kan vara att göra platta paket när det är möjligt för att minimera utsläpp vid transport, och att göra produkten återvinningsbar när den har nått slutet av sin livslängd.
 
– Det kan innebära att utforma produkterna så att de ska vara enkla att ta isär och dela upp i olika material som sedan återvinns, säger Thomas Fearis, Senior Industrial Designer på Clas Ohlson
 
En stor del av våra produkters koldioxidutsläpp sker under produktionen av både råmaterial och själva produkten, och inte under användningstiden. Därför är ett mål att se till att produkternas livslängd är så lång som möjligt innan de lämnas till återvinningen. Ett exempel på det är att våra kunder kan beställa nya hjul till resväskorna när de gamla är utslitna.
 
mini_tube_2.jpgFör att ytterligare förlänga livslängden har vi utvecklat ett designspråk för våra produkter som fokuserar på tidlös design.
 
– Det betyder att vi istället för att ha för trendiga produkter, vilket är något konsumenterna snabbt kan tröttna på, siktar på ett mer tidlöst utseende som står sig väl över tid, säger Thomas Fearis.
 
Även om medvetenheten om hållbarhet är hög bland våra kunder är det också andra faktorer som spelar in. Att balansera hållbarhet, hög kvalitet och design samtidigt som vi håller en tillgänglig prisnivå för alla är drivkraften i vårt arbete.
 
– På Clas Ohlson strävar vi efter att skapa produkter som vi och våra kunder kan stå bakom, säger Linus Hagberg.
Meny Språk