Clas Ohlson har anslutit sig till Science Based Targets initiative

Vi har anslutit oss till Science Based Targets initiative, en organisation som definierar och sprider bästa arbetssätt för hur verksamheter kan minska sina utsläpp, och som självständigt utvärderar och godkänner mål.

– De mål vi satt för Clas Ohlson om halvering av utsläppen i hela värdekedjan till 2030 och klimatneutralitet till 2045, ligger i linje med Science Based Targets initiative, och vi har nu för att ta ytterligare steg anslutit oss till initiativet. I nästa fas kommer vi att få våra mål utvärderade och formellt binda oss till att följa desamma, säger Tina Englyst, HR och hållbarhetsdirektör. 
 
– Att vara bundna till mål som validerats av Science Based Targets initiative är viktigt, det visar att vi tar våra mål på allvar och att de mål och den hållbarhetsstrategi som vi beslutat om är tillräckligt ambitiösa, säger Tina.  
 
Klimatneutrala och fullt cirkulära i hela värdekedjan 2045 
 
2026: Klimatneutrala i egen verksamhet  
2030: 50 % förnybar energi inom produktion hos våra leverantörer  
2030: Halvera utsläppen i hela vår värdekedja, motsvarade 20 % i absoluta termer  
2045: Klimatneutrala i hela värdekedjan  
2045: Fullt cirkulära i hela värdekedjan 

Meny Språk