2023-05-17

Vi ska vara klimatneutrala i vår egen verksamhet 2026

Ett viktigt steg på vår långsiktiga resa att bli klimatneutrala och fullt cirkulära i hela värdekedjan 2045.

– Vi har redan kommit långt och använder redan förnybar energi i majoriteten av vår verksamhet, det vill säga våra butiker, lager och kontor. Nu ser vi över hur vi kan fortsätta säkra grön energi i våra butiker och hur våra tjänstebilar kan optimeras, säger Anna Strindberg, Sustainability Strategy Manager.

Clas Ohlson ska bli klimatneutralt och helt cirkulärt genom hela värdekedjan 2045.

– Målet att bli klimatneutrala i vår egen verksamhet 2026 är ett viktigt steg på vår långsiktiga resa. För att nå ända fram måste vi arbeta strategiskt tillsammans med våra leverantörer och partners. Att få med alla på båten är ett stort och jätteviktigt jobb, säger Anna. 

Meny Språk