2021-12-01

Childhood, för alla barns rätt

Childhoods vision är att alla barn ska ha rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och våld. Genom finansiering, uppmuntran och kunskap startas projekt och initiativ som ska göra visionen verklig.  

Childhood arbetar inom tre tematiska fokusområden för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp och våld mot barn: Trygga relationer och miljöer, Barns trygghet på nätet och Barnvänligt stöd och bemötande. 

Clas Ohlson har samarbetat med Childhood i tre år. Varje år utbildar vi fler och fler av våra medarbetare till att bli en Viktig Vuxen, någon som förstår vikten av att fråga och lyssna på hur barn har det, som förstår hur man kan agera för att skapa förändring i barns liv. I skrivande stund har vi utbildat strax över 1 960 medarbetare.  

Vi är jättestolta över vårt samarbete med Childhood. Vi har inbyggt i vår hållbarhetsstrategi att Clas Ohlson ska vara barnrättsambassadörer. Eftersom vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle och bidra till mer hållbara sätt att leva, är barnrättsperspektivet oerhört viktigt för oss, säger Tina Englyst, HR och hållbarhetsdirektör på Clas Ohlson. 

Så här kan du stödja Childhoods viktiga arbete: 

Förra året tog vi fram barnrättsplåster tillsammans med Childhood – budskapen på plåstren och förpackningarna är baserade på FN:s barnkonvention. När du köper dem går allt överskott till Childhoods verksamhet. Du hittar dem hos Clas Ohlson och hos andra återförsäljare.  

Du kan också gå in på Childhoods hemsida och välja något av de olika sätten att stödja på. Ge en gåva, handla från shopen, du kan också hjälpa till att sprida kunskap – information hittar du på hemsidan.  

Viktigast varje dag: Ge tid till barnen i din närhet, prata med och lyssna på dem. Varje barn behöver åtminstone en trygg relation med en vuxen under sin uppväxt.  

Childhoods hemsida hittar du här: https://childhood.se/  

Meny Språk