2019-07-17 10.00 CET

​Tuotteen takaisinveto, Coline-vedenkeitin/Clas Ohlson

Clas Ohlson kehottaa kaikkia asiakkaitaan viipymättä lopettamaan ennen 17.7.2019 ostettujen Coline-vedenkeittimien käytön ja palauttamaan ne Clas Ohlson -myymälään.

Clas Ohlson on saanut ilmoituksia siitä, että vedenkeittimen kahva saattaa irrota tuotetta käytettäessä. Takaisinveto koskee Coline-vedenkeittimiä (tuotenumerot 44-3118-1, -2, -3 Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa, ja tuotenumerot 18-3640-1, -2, -3 Isossa-Britanniassa).

Clas Ohlsonilla tuoteturvallisuus on aina ensisijaisen tärkeää ja kaikki tuotteemme testataan paitsi lainmukaisten vaatimusten perusteella, myös omien turvallisuusstandardiemme mukaan, jotka ovat usein tiukemmat kuin laki vaatii. Yhtään tuotetta ei päästetä markkinoille, jollei se täytä tarpeenmukaisia turvallisuusstandardeja ja lainmukaisia vaatimuksia. Tästä huolimatta joudumme nyt ilmoittamaan, että kyseiset, ennen 17.7.2019 myydyt vedenkeittimet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.

Clas Ohlsonin tietoon ei ole tullut tuotteen viallisuudesta johtuvia henkilövahinkoja, mutta asiakkaidemme turvallisuuden vuoksi ja riskin välttämiseksi vedämme nyt tuotteen pois myynnistä.

Takaisinveto koskee kaikkia alla mainittuja vedenkeittimien tuote-eriä, jotka on myyty ennen 17.7.2019. Eränumero löytyy vedenkeittimen kannun pohjasta ja pohjalevyn alta. Kts. eränumerot alla:

  • 180771537
  • 180971544
  • 18121167672
  • 18071142930

Tulevissa tuote-erissä vika on korjattu, joten takaisinveto ei koske myöhempiä eriä.

Tuotteen hinta hyvitetään asiakkaalle, kun tuote palautetaan Clas Ohlson -myymälään. Kuittia ei tarvitse esittää.

Clas Ohlson återkallar Coline vattenkokare

Clas Ohlson uppmanar alla kunder som har köpt Coline vattenkokare före den 17 juli 2019 att omgående sluta använda produkten och återlämna den till närmaste Clas Ohlson-butik.

Clas Ohlson har fått rapporter om att handtaget kan lossna på Coline vattenkokare (art. nr 44-3118-1, -2, -3 i Sverige, Norge och Finland, 18-3640-1, -2, -3 i Storbritannien).

För Clas Ohlson är produktsäkerhet alltid högsta prioritet och alla produkter testas enligt både lagstadgade krav och egna krav som ofta är högre än vad lagen kräver. Ingen produkt släpps ut på marknaden om den inte lever upp till relevanta standarder och lagstiftning. Trots detta konstateras nu att de vattenkokare som sålts före 17 juli inte möter kraven.

Clas Ohlson känner inte till några personskador på grund av detta fel, men för kundernas säkerhet och för att undvika risker återkallas nu produkten.

Återkallelsen gäller samtliga vattenkokare av nedan modell sålda före 17 juli, dvs batchnr enligt nedan. Batchnummer finns både under kannan och bottenplattan.

  • 180771537
  • 180971544
  • 18121167672
  • 18071142930

På kommande batcher är felet åtgärdat och omfattas alltså inte av återkallelsen.

Kunder får pengarna tillbaka vid retur till närmaste Clas Ohlson-butik. Inget kvitto behövs.

Valikko Kieli