Varför är mångfald bra?

– Med en mångfald i företaget blir det oftast en bättre arbetsplats som snabbare utvecklas och når bättre resultat. Företag med hög grad av mångfald är till exempel mer innovativa och kreativa när det gäller att lösa problem och de har också lättare att möta olika typer av kunder. Om sammansättningen av våra medarbetare är en spegling av våra kunder kan kunderna enklare identifiera sig med någon i butiken, vilket skapar relationer och förtroende, berättar Maria Thulemark på HR-avdelningen, som leder mångfaldsarbetet hos Clas Ohlson.

– Dessutom är sannolikheten större att duktiga medarbetare stannar längre på arbetsplatsen när de känner att de är uppskattade för den de är och där det inte finns några kulturella barriärer. Det är även positivt ur rekryteringssynpunkt eftersom arbetsplatser med hög grad av mångfald upplevs vara mer attraktiva, fortsätter hon.

– Ett faktum är också att mångfald går hand i hand med ett bättre finansiellt resultat, säger Maria.

Vad är mångfald egentligen?

– På Clas Ohlson innebär en arbetsplats med mångfald att vi har människor med olika bakgrund, personlighet, kompetenser och erfarenheter, förklarar Maria.

Meny Språk