2017-06-08

Våra nya hållbarhetsmål

Clas Ohlson höjer hållbarhetsmålen. Vid utgången av verksamhetsåret 2016/17 hade målen som var satta till år 2020 redan uppnåtts - därför ökar vi ambitionsnivån ytterligare.

Clas Ohlsons två viktigaste hållbarhetsmål handlar om att företaget med sitt stora produktutbud ska påverka konsumenten att göra mer hållbara val samt att de relativa koldioxidutsläppen från varutransporter ska minska.

Produkter för en mer hållbar livsstil

Gällande sortimentet var Clas Ohlsons målsättning att andelen produkter för en mer hållbar livsstil skulle uppgå till minst 12 procent av den totala försäljningen år 2020 men efter att redan nu ha passerat den siffran sätts målet till 25 procent fram till samma år.

– Det är en rejält uppskruvad ambitionsnivå när det gäller produkter för en mer hållbar livsstil. Vi ser att vi snabbt fått effekt på våra satsningar på stora hållbara produktkategorier som solcellsbelysning, LED-ljuskällor och miljömärkta batterier och jobbar nu för att nå en betydligt högre andel av den totala försäljningen med det hållbara sortimentet, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

Varutransporter och CO2-utsläpp

För Clas Ohlsons varutransporter var målsättningen att minska de relativa CO2-utsläppen med minst 50 procent under perioden 2007-2020.

– Även här har utvecklingen gått snabbare än vad vi vågat hoppats på och i samband med att vi sätter nya mål ändrar vi också vad vi mäter till att tydligare sätta CO2-utsläppen i relation till våra övergripande mål om tillväxt, säger Åsa Portnoff Sundström.

Det nya målet för Clas Ohlsons koldioxidutsläpp från varutransporter är att över tid minska CO2-emissioner relativt vår omsättning. Det innebär att utsläppen CO2 inte ska tillåtas öka relativt sett när Clas Ohlson ökar sin försäljning och växer med nya butiker, nya erbjudanden och till nya marknader.

Dessutom införs ett nytt mål inom varutransporter som innebär att fyllnadsgraden i våra godscontainrar ska öka från 80 procent idag till 85 procent 2020.

Meny Språk