2018-02-14

Peter Olsson, Kategorichef Multimedia

Peter har lång erfarenhet av produktinköp från Europa och Asien och arbetar sedan tre år som chef för vår produktkategori Multimedia

– Själva inköpsprocessen börjar egentligen med en omfattande omvärldsbevakning. Vi måste förstå idag vad som kommer att efterfrågas imorgon. Därför bevakar vi självklart alla större mässor, läser in oss på relevanta nyheter, ser vilka trenderna är i branschen och tar in frågor vi får från våra kunder.

– Vi har också en tät dialog med våra kollegor i Kina som fångar upp många intressanta nyheter från både befintliga och potentiella leverantörer. När vi väl har identifierat ett behov så konkretiserar vi det i en produktbeskrivning där vi definierar specifikationer som design, pris och när vi behöver ta produkten till marknaden.

Vad händer sen?

– Nästa steg är att hitta en tillverkare som kan hjälpa oss att ta fram den produkt vi definierat i produktbeskrivningen. Vi arbetar brett för att hitta den bästa lösningen. Våra kontor i Kina tar arbetet vidare med sina kontakter i Asien men vi tittar också på andra marknader beroende på vilket behov som finns. Ibland kan det till exempel vara att föredra att arbeta med en europeisk tillverkare om tidsaspekten är avgörande. Vi samarbetar också med ett antal agenter i de fall vi inte har egna kontakter med rätt tillverkare. När väl vi väl har hittat rätt leverantör för jobbet så påbörjas vår process med att samla in dokumentation och göra besök på plats för att säkerställa att leverantören lever upp till våra krav gällande kvalitet, leveranssäkerhet, arbetsförhållanden etc.

Det är långt mellan Insjön och många av leverantörerna.Vilka utmaningar innebär det?

– Om vi tar Kina som exempel, som är en stor inköpsmarknad, så finns det såklart stora kulturella skillnader och för den som inte är van så är det en utmaning att lära sig kommunicera på rätt sätt och att bygga ett bra nätverk av leverantörer. Därför ser vi precis som många andra större aktörer en stor fördel med att finnas på plats i Kina med en egen organisation.

Meny Språk