2019-11-05

Mer mångfald!

Stiftelsen Allbright utsåg i oktober 2019 Clas Ohlson till ett av Sveriges mest jämställda börsbolag. I bakgrunden finns ett målmedvetet arbete med jämställdhet, samtidigt som vi jobbar med ständiga förbättringar inom detta område.

- Vi är otroligt glada och stolta över den här utmärkelsen eftersom det visar att vi de senaste åren har jobbat mer aktivt med mångfaldsfrågan på Clas Ohlson. Vi har en jämställd koncernledning och ett jämställt bolag överlag med 44 % kvinnor och 56 % män i bolaget, säger Maria Thulemark, HR business partner på Clas Ohlson, som leder företagets arbete med mångfald.

Clas Ohlsons jämställdhetsmål är satt till en fördelning om minst 60/40 i alla delar av organisationen.

- Idag har vi en helt jämställd koncernledningsgrupp vilket vi är stolta över! Jämställdhet har också en koppling till resultat. Studier visar att bolag som har en jämställd ledning är mer lönsamma: Företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen har sex procent högre vinster. Forskning visar också att jämställda bolag har en bättre innovationsförmåga och är bättre både på att behålla och attrahera talang.

En del av arbetet med mångfald

På Clas Ohlson är jämställdhet mellan könen en del av den övergripande frågan om mångfald. Mångfald i sin tur definieras som en arbetsplats där det finns en bra mix av människor med olika bakgrund och kultur, olika personligheter och olika erfarenheter.

- Mångfald är en tillgång för att bli en dynamisk och kreativ arbetsplats. Vi som jobbar här förstår och möter också kunden på ett bättre sätt om vi själva kan reflektera mångfalden i vår kundbas.

Clas Ohlsons långsiktiga mål är att minst 15 % av medarbetarna har sin bakgrund i ett annat land än det som de själva arbetar i. 2019 är 9 % av Clas Ohlsons medarbetare födda i ett annat land än det land de arbetar i. 14 % har föräldrar som är födda utomlands.

- Vi har aktivt arbetat med vår rekrytering för att öka mångfalden. Ett exempel är hur vi kommunicerar i våra annonser för att attrahera kvinnor eller medarbetare med annan bakgrund att söka sig till funktioner där de är underrepresenterade. I rekryteringen tar vi också hänsyn till hur olika personligheter kan komplettera teamen på bästa sätt.

Var dig själv!

Hos Clas Ohlson råder nolltolerans mot diskriminering. Det ska vara högt i tak för nya infallsvinklar och alla medarbetare uppmuntras att våga vara sig själva.

- Vår kultur bygger mycket på att skapa en inkluderande miljö där alla ska känna att de kan vara sig själva, berättar Maria.

Clas Ohlson genomför varje år interna undersökningar bland annat för att ta reda på hur öppen och tolerant arbetsmiljön upplevs. Undersökningarna visar att Clas Ohlson ses som en inkluderande arbetsplats där man respekterar varandra och där människor har samma möjligheter.

Mer mångfald

Till våren 2020 kommer alla ledningsgrupper på Clas Ohlson att jobba i en workshop med målet att öka medvetenheten om vilken betydelse mångfald spelar i ett företag och vad de som ledare kan göra för att aktivt bidra till ökad mångfald och inkludering.

- Det avgörande för att skapa ett jämställt företag, är att ha en ledning och vd som lyfter frågan och aktivt tar ställning för ökad mångfald. Det är självklart viktigt att alla ledare på alla nivåer arbetar med mångfald. Och här har vi fortfarande arbete att göra men vi är på rätt väg, berättar Maria Thulemark.

Meny Språk