2018-08-24

Koll på förhållandena i våra leverantörsled

Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera och följa upp att våra leverantörer lever upp till våra krav kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö.

Clas Ohlson samarbetar sedan början av 2017 med Sedex, en global organisation som arbetar för ansvarsfulla inköps- och leverantörskedjor och ger medlemmarna tillgång till olika data för att förbättra arbetstagarnas rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och affärsetik.

Träffa Mandy Liu, vår CSR-ansvariga i Kina. 

Mandy, varför valde vi att gå med i Sedex?

Samarbetet gör det möjligt att utföra fler revisioner och om Sedex utför revisionerna enligt standardiserade mallar kan de på ett enkelt sätt dela resultaten med många kunder. Det är naturligtvis mer effektivt även för leverantörerna. En annan anledning är att vi kan samarbeta med andra för att motivera fabrikerna att rätta till brister som upptäcks. Genom Sedex är vi fler kunder som drar åt samma håll och ställer samma krav, vilket leder till ökad medvetenhet hos fabrikerna och därmed en ökad vilja att åtgärda bristerna. Dessutom ger Sedex, till skillnad från många andra liknande organisationer, oss möjligheten att använda vår interna kompetens och tidigare erfarenheter och integrera Clas Ohlsons standard med Sedex regelverk.

Engagemang och transparens är viktigast

Hur har samarbetet utvecklats under året?

Vi har investerat mycket tid i att lära oss Sedex standarder och mallar för att kunna integrera vårt efterlevnadsprogram med deras. Vi har också haft mycket kontakter med andra företag som är medlemmar i Sedex för att förstå hur de använder plattformen i sin verksamhet. På Sedex Awards vann Clas Ohlson det internationella priset ”Bästa nya program 2017” med vårt utbildningsverktyg QuizRR. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker.

Hur kompletterar det våra egna revisioner?

Sedex gemensamma standard ger oss insikter i vilka riskfaktorer som är aktuella. Det hjälper oss att fokusera på rätt saker. Och eftersom Sedex delar sina resultat från revisionerna på en gemensam plattform kan vi se vilka rapporter som är relevanta för oss. Hittar vi en sådan revision behöver vi inte utföra någon egen utan vi kan hänvisa till deras rapport.

Vad är viktigast för att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja?

Jag skulle säga engagemang och transparens. Ett engagemang i hela Clas Ohlson ända upp till företagsledningen gör att vi kan säga till leverantörerna att det här är prioriterat, vilket ger stor tyngd. Transparens är viktigt eftersom vi behöver veta exakt hur väl fabrikerna i vår leverantörskedja lever upp till kraven. Oavsett hur bra eller dåligt en leverantör lever upp till kraven är utgångspunkten för Clas Ohlson alltid att få en korrekt bild, för att kunna identifiera riskerna och erbjuda stöd.

Hur ser du på utvecklingen framåt?

Vad gäller kontroll av efterlevnad kommer vi att fortsätta utföra egna revisioner samtidigt som vi kommer att använda Sedex. Vi arbetar närmare stora och viktiga leverantörer för att hjälpa dem och jobba proaktivt. Vi vill helt enkelt hjälpa våra leverantörer inom de områden där det finns brister för att de långsiktigt ska klara efterlevnadskraven.

Meny Språk