2017-03-13

Hållbarhet - ett steg längre

Hållbarhet är viktigt för Clas Ohlson.

Att våra leverantörer lever upp till arbetslagar, hälso- och hållbarhetskrav är baskrav. Att arbeta med utbildning av arbetare är att ta hållbarheten ett steg längre. 

Normalt sett kontrolleras efterlevnaden av kraven på leverantörer i revisioner. Clas Ohlson har ett eget revisionsteam i Kina där omkring 350 revisioner görs årligen. Även om positiva resultat kan kopplas till revisionerna, har vi valt att gå ett steg längre och arbeta direkt med de som arbetar i fabrikerna, för att utbilda dem i hur de själva kan bidra till att arbeta säkert i sin vardag och vilka rättigheter och skyldigheter de har på arbetsplatsen.

Vi har sedan 2014 arbetat tillsammans med det svenska företaget QuizRR för att ta fram ett digitalt utbildningsverktyg kring arbetsvillkor och säkerhetsfrågor för kinesiska arbetsplatser. QuizRR:s utbildningsprogram har sedan lanseringen 2016 blivit ett verktyg som fler svenska företag valt att använda.

- Clas Ohlson är en av våra allra viktigaste samarbetspartners som, förutom att vara det första företaget som kom till oss, även bidrar med både kunskap och engagemang för att förbättra QuizRR. Tillsammans med Clas Ohlson och deras leverantörer i Kina har vi testat tidiga prototyper och pilotverktyg, sa Sofie Nordström, grundare av QuizRR vid lanseringen.

Under det gångna året efter lanseringen har 20 av Clas Ohlsons leverantörer i Kina utbildat sina medarbetare via QuizRR. Sex nya leverantörer är på väg in i programmet.

Simon Ho, fabrikschef hos Yikai.

- Vi vill stärka relationerna med ansvarsfulla leverantörer som är engagerade i att förbättra hälsa och säkerhet, miljö och dialog på sina arbetsplatser. Genom att träna både chefer och anställda via QuizRR visar de leverantörer som deltar i det här att de vill framåt, säger Tony Dahlström, inköpsdirektör hos Clas Ohlson.

Genom att välja att utbilda sina medarbetare i dessa frågor kan leverantörerna stärka relationerna mellan sig och sina globala kunder, och samtidigt bygga sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Yikai, en av Clas Ohlsons leverantörer i Kina som utbildat sig via QuizRR, blev utsedda till månadens leverantör i mars 2017. 

- Vi anser att QuizRR höjer kompentensen hos våra anställda och breddar kunskapen så att vår arbetsplats kan förändras till det bättre. Ökad kunskap kan minska riskerna på arbetet. Vi ser samtidigt att den här träningslösningen kan hjälpa oss att behålla vår personal, i och med att färre väljer att flytta eller byta jobb, förklarar Simon Ho, fabrikschef hos Yikai. 

Hittills har mer än 1840 personer hos Clas Ohlsons leverantörer i Kina genomfört utbildningen.

Meny Språk