2017-09-21

FSC-märkta förpackningar

Vi har tagit fram nya förpackningar till vårt ljud- och bildkabelsortiment. Vi går från blisterförpackningar i plast till optimerade förpackningar i FSC-märkt kartong.

De nya förpackningarna är i FSC-märkt kartong, vilket innebär att skogarna för tillverkningen sköts och skördas på ett ansvarsfullt sätt; miljöanpassat och med ett socialt ansvarstagande. Den plast som finns i de nya förpackningarna (tråg, hängare och ”fönster”) är så kallad R-PET, återvunnen plast – vilket är en förbättring från plasten i de tidigare förpackningarna.

Samtidigt görs formatet om. Med det nya formatet kan vi packa fler produkter i våra containrar. Det betyder att vi sparar energi, koldioxidutsläpp och fraktkostnader.

- Vi vill optimera förpackningarna både för transport och butik, och vi vill använda så bra och så lite emballage som möjligt, säger Björn Ograhn, chef för förpackningsdesign hos Clas Ohlson. Materialet som vi använder ska naturligtvis också vara så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

Att vi gör om förpackningarna för ljud- och bildkablar är ett steg i ett större omtag kring våra förpackningar. 

Meny Språk