2018-03-16

Clas Ohlson vinner internationellt pris

Vid Sedex årliga konferens i London uppmärksammades Clas Ohlson för sitt arbete tillsammans med QuizRR.

QuizRR genomför utbildningar inom bland annat arbetstagarens rättigheter, hälsa och säkerhet hos leverantörer i Kina. Utbildningsinsatserna utsågs till ”Bästa nya program” vid Sedex Awards.

Totalt har fler än 9 000 utbildningstillfällen genomförts inom ramen för programmet, som hittills omfattat 26 olika fabriker i Kina. Fler än 4 000 fabriksarbetare har därigenom fått utbildning om rättigheter och skyldigheter gällande arbetsplatsregler, brandsäkerhet, hälsa och en konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– Vi är väldigt stolta över utmärkelsen som jag ser som ett kvitto på att vi tar nya steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi går från att ställa krav på och kontrollera förhållanden i fabrikerna till att arbeta mer proaktivt tillsammans med våra leverantörer, vilket ger oss bättre förutsättningar för långsiktig lönsamhet i vår affär, säger Åsa Portnoff Sundström, hållbarhetschef på Clas Ohlson.

QuizRR är ett svenskt företag som utvecklar digitala utbildningslösningar vars syfte är att förbättra arbetsförhållanden och säkerhet på arbetet för anställda i tillverkningsindustrin i Asien. Clas Ohlson var det första företaget att implementera QuizRRs utbildningslösningar hos sina leverantörer och har sedan 2014 stöttat utvecklingen av verktyget.

Sedex är en global medlemsorganisation som arbetar för att öka transparens och stödja ansvarsfulla inköps- och leverantörskedjor. I dagsläget använder cirka 47 000 företag i 150 länder organisationens kollaborativa plattform som ger medlemmarna tillgång till olika typer av olika data, syftandes till att förbättra arbetstagarens rättigheter, hälsa, säkerhet, miljö och affärsetik.

Meny Språk