Clas Ohlson och Childhood lanserar Barnrättsplåster

Clas Ohlson och barnrättsorganisationen Childhood lanserar nu plåster som läker mer än bara ett sår. Som en del i vårt samarbete med Childhood har vi tagit fram ”Barnrättsplåster”. Plåstren säljs exklusivt hos Clas Ohlson och hela överskottet från försäljningen går till Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

I samband med att Barnkonventionen blir svensk lag lanserar Clas Ohlson och Childhood Barnrättsplåstren – plåster i olika färger med tio korta, enkla budskap om barns rättigheter. Texten på varje plåster representerar en artikel i Barnkonventionen och är skrivna på ett sätt som små barn förstår, som exempelvis ”Ingen får göra mig illa”. Förpackningen med 30 plåster innehåller också en folder som hjälper den som plåstrar om att berätta om barns rättigheter.

– Barns rättigheter är ett prioriterat område i vårt hållbarhetsarbete och vi har tidigare genomfört en bred intern utbildning som erbjudits alla Clas Ohlsons medarbetare om hur man som vuxen kan agera för att skapa trygghet för barn. Nu ger vi även våra kunder möjligheten att stötta Childhoods viktiga arbete genom att köpa det särskilt framtagna plåstret. Det är en produkt som alla behöver i sitt hem och som bär ett budskap som varje barn har rätt att känna till och uppleva i sin hemmiljö, säger Tina Englyst, chefsjurist och hållbarhetschef på Clas Ohlson.

–  En viktig del i Childhoods arbete är att prata med barn om deras rättigheter - helt enkelt för att vi vet att barn som har ord att berätta med är tryggare barn. Vi tror att Barnrättsplåstren kan underlätta för föräldrar, sjuksköterskor, förskolepedagoger och andra vuxna i barns närhet att prata med barnen om barns rättigheter, samtidigt som man plåstrar om och tröstar. Vår dröm är att barnrättsplåstren ska finnas i vartenda hem, vårdcentral och förskola i Sverige, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood.

Barnrättsplåstren finns till försäljning i Clas Ohlsons butiker och på clasohlson.com från och med den 7 januari 2020. Priset för en förpackning med 30 plåster är 29,90 kr. Överskottet på försäljningen går till Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Meny Språk