2017-07-10

Återvinning: Värdefullt på många sätt

På Clas Ohlsons distributionscentral lossas gods från omkring 3 700 containers varje år.

Godset är skyddat i olika sorters emballage. På ett år handlar det om 1104 ton wellpapp och 46,1 ton plast. Här finns möjligheter till värdeskapande, både för miljön och för företaget.

Energiåtervinning

Wellpapp och plast är sådant som både kan energiåtervinnas och materialåtervinnas. Vid energiåtervinning bränns materialet och energi och värme bildas.Men återvinningsbolagen tar betalt per kilo för att bränna avfall, och under energiåtervinning bildas koldioxid. Dessutom måste naturen bidra med nya resurser sedan när ny plast och papp behöver tillverkas från ny råvara, i och med att den gamla råvaran förbränts.

Materialåtervinning

Då är det smartare både för miljön och för plånboken att materialåtervinna. Återvinningsföretag betalar för att ta emot bland annat plast och wellpapp för materialåtervinning. Bara via Insjön, där Clas Ohlsons huvudkontor och distributionscentral finns, har valet att materialåtervinna  reducerat våra utsläpp av koldioxid med 235 ton.

Clas Ohlson, logistik och emballage

Bäst för miljön är förstås att optimera logistiken och att använda så lite emballage som möjligt. Det pågår flera initiativ hos Clas Ohlson för att optimera logistik och användandet av emballage - utan att tumma på leveranssäkerhet och kvalitet.

Mer om Clas Ohlsons initiativ inom logistik emballage under sommaren och hösten!

Visste du att:

  • Wellpappfiber kan återvinnas sju gånger innan fibern anses vara uttjänt?
Meny Språk