Från idé till kund

Sortimentsutveckling

Vi vet vad kunderna vill ha. Sortimentsutveckling börjar med kunskap och insikter om våra kunder och de behov de har. Ett produktinköp börjar med en idé om vad våra kunder kommer att efterfråga. Idén kan komma från våra kunder, en teknologisk förändring i marknaden, större marknadstrender eller en vidareutveckling av en produkt som redan finns i sortimentet. Vår inköpsorganisation har örat mot marken för att snabbt kunna agera på identifierade eller framtida kundbehov.

Med det här som bas utvecklar vi kontinuerligt vårt erbjudande med smarta lösningar, både produkter och tjänster. Vi kan köpa in färdiga produkter som passar bra i vårt erbjudande, eller produkter som vi är med och utvecklar. Vi kan också designa produkterna själva.

Vårt breda sortiment och miljontals kundkontakter ger oss både ett ansvar och en möjlighet att bidra till samhällets hållbara utveckling. Att aktivt arbeta för att erbjuda fler produkter som bidrar till en mer hållbar livsstil är därför prioriterat i vårt arbete med att utveckla produktsortimentet.

Höga krav och kontinuerlig utvärdering

För att en produkt ska få ta plats i vårt sortiment ställer vi höga krav på funktion, pris, kvalitet och kemikalieinnehåll, samt att de tillverkas under goda förhållanden.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt erbjudande till kunderna. Nya produkter tillkommer, befintliga produkter utvecklas och förändras och några fasas ut. Vi följer noga trender och konsumtionsmönster och anpassar också vårt erbjudande till lokala marknader.

Kontinuerlig uppföljning är en viktig del i vårt arbete för att skaffa kunskap för fortsatt utveckling av våra produkter och tjänster. Vi följer löpande reklamationsstatistik och kundomdömen som vi får via butiker, kundtjänst och webb.

Cirka 15 procent av sortimentet byts ut varje år, och våra kunder hittar nyheter varje vecka i våra butiker och i vår e-handelsbutik.

Inköp

Vi äger inga egna fabriker. Produkter som bär våra egna varumärken, eller som helt saknar varumärke, köper vi direkt från fabriker eller via agenter i Europa och Asien. Både vi och våra kunder ställer höga krav på funktion, kvalitet, pris och respekt för människor och miljö i leverantörsledet.

Clas Ohlson köper produkter från mer än 700 leverantörer i Europa och 750 tillverkare i Asien. Andelen direktköp var 41 procent år 2016/17. Nästan 70 procent av alla produkter tillverkas i Asien, främst i Kina, som är vår största inköpsmarknad, där vi också har egna inköpare på plats.

Nära samarbete med leverantörerna

En effektiv inköpsorganisation med egna kontor i Kina, en nära relation till våra leverantörer och stora volymer gör att vi kan erbjuda ett prisvärt sortiment.

Vi investerar i nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer och har över tid byggt upp ett starkt leverantörsnät. Det gör det möjligt för oss att minska våra inköpskostnader och ger oss större inflytande över produktdesign, kvalitet och pris, men också en större trygghet i tillförlitlighet och snabbhet i leveranserna. Alla leverantörer ska leva upp till vår uppförandekod.

Innan vi inleder ett samarbete genomför vi på plats i fabriken en teknisk granskning av leverantörens förutsättningar att leverera enligt våra kvalitetskrav. Inför varje leverans är vi också på plats och genomför kvalitetskontroller enligt en fastlagd rutin. 

Kvalitetsarbete

Vi gör omfattande produkttester och säkerställer att våra produkter uppfyller alla lagkrav innan de når våra försäljningskanaler.

Den första kontrollen sker när våra tekniker testar provprodukter som inköparna tagit hem från mässor eller inköpsresor. Först när teknikerna bedömer att produkten håller måttet och leverantören har genomgått en hållbarhetsrevision lägger vi en order. Vi är på plats i fabriken och genomför kontroller under produktionen och gör en slutinspektion före leverans. Därefter sker kontinuerlig uppföljning.

I vår riskbedömningsmodell, som styr hur omfattande kontroller som ska utföras, utgår vi från produktkategori och typ av varumärke. På egna varumärken har vi skärpta krav på kontroller och tester av varje enskild leverans innan den lämnar fabrik.

Våra egna produkter har långa garantitider – uppemot tio år.

Förpackningar

Förpackningen är en viktig del en produkt, som skydd vid transporter men också för god exponering och hantering i butiken, och för transporten hem från butik. Återvinning står högt på agendan och vi arbetar kontinuerligt för att minska förpackningsavfallet. Våra förpackningar ska vara så hållbara och återvinningsbara som möjligt.

När vi väljer ut och lanserar nya produkter är en genomlysning och optimering av förpackningen idag en självklarhet. Det gäller allt från val av material och design till att i vissa fall välja bort förpackning helt och hållet.

Våra krav till leverantörer angående förpackningar inkluderar val av material och design, där vi eftersträvar att undvika onödigt emballage framförallt på produkter som vi säljer stora volymer av.

Logistik och varuförsörjning

Vårt sortiment omfattar nästan 15 000 artiklar. Alla produkter passerar vår stora distributionscentral i Insjön där varorna packas om och skickas ut till våra butiker, eller direkt till kund. Distributionscentralen i Insjön är koncernens logistiknav.

Logistiken är hjärtat i Clas Ohlson och ett effektivt och CO2-snålt varuflöde är en viktig framgångsfaktor.

Smarta transporter

Så gott som allt gods från Asien kommer med båt till Göteborg och transporteras därifrån med tåg upp till Insjön. Både båt och tåg har bra CO2-profil. Merparten av det gods som kommer från Europa samlastas och transporteras på järnväg från Helsingborg till Insjön.

Vi fortsätter att arbeta för att styra om våra transporter ytterligare till miljömässigt bättre alternativ för att minska Clas Ohlsons utsläpp av CO2.

Försäljning och service

Clas Ohlsons försäljning sker i lättillgängliga försäljningskanaler med god kundservice. Större delen av vår försäljning sker idag via våra fysiska butiker, men vi erbjuder våra produkter och möter kunden i ett antal integrerade försäljningskanaler.

Vi har olika butiksformat och våra koncept utvecklas hela tiden för att passa läget, konkurrensen och kunden. Den till utbudet största butiken är vår e-handelsbutik.

Vi erbjuder unik service i egna verkstäder i Insjön för att förlänga livstiden på de produkter vi säljer.

Produktanvändning och återvinning

Våra produkter ska vara enkla att återanvända och återvinna. Det ställer krav på material och kemikalier, emballage och förpackningar. Produktlivslängden är avgörande för att minska påverkan på miljö och klimat.

Vi tror på slit men inte släng och vårt utbud av över 10 000 reservdelar uppskattas av kostnads- och miljömedvetna kunder.

Meny Språk