Från idé till kund

Clas Ohlson erbjuder smarta, enkla, praktiska och prisvärda lösningar med fokus på hemmet. Vårt erbjudande ska förenkla och inspirera i vardagen. Sortimentet ska vara attraktivt, särskiljande och konkurrenskraftigt på de marknader där vi verkar.

Sortimentsutveckling

Ett produktinköp börjar med en idé om vad våra kunder kommer att efterfråga. Idén kan komma från våra kunder, en teknologisk förändring i marknaden, större marknadstrender eller en vidareutveckling av en produkt som redan finns i sortimentet. Vår inköpsorganisation har örat mot marken för att snabbt kunna agera på identifierade eller framtida kundbehov.

Med det här som bas utvecklar vi kontinuerligt vårt erbjudande med smarta lösningar, både produkter och tjänster. Vi kan köpa in färdiga produkter som passar bra i vårt erbjudande, eller produkter som vi är med och utvecklar. Vi kan också designa produkterna själva.

Vårt breda sortiment och miljontals kundkontakter ger oss både ett ansvar och en möjlighet att bidra till samhällets hållbara utveckling. Att aktivt arbeta för att erbjuda fler produkter som bidrar till en mer hållbar livsstil är därför prioriterat i vårt arbete med att utveckla produktsortimentet.

Höga krav och kontinuerlig utvärdering

För att en produkt ska få ta plats i vårt sortiment testar vi att de klarar våra höga krav på god funktion, pris, kvalitet, säkerhet och kemikalieinnehåll. Självklart ska de tillverkas under goda förhållanden. Produkter vi redan säljer utvärderas löpande utifrån efterfrågan, kundnöjdhet och lönsamhet.

Vi arbetar också för att minimera användningen av farliga kemikalier i vårt produktsortiment, och har satt upp högre krav än vad lagstiftningen kräver för produkter som används av barn samt produkter som kommer i kontakt med hud eller livsmedel. Testerna görs i våra egna verkstäder och laboratorier och vi samarbetar även med flera oberoende testinstitut, som Intertek, Semko och Statens Provningsanstalt.

Inköp

Vi äger inga egna fabriker. Produkter som bär våra egna varumärken, eller som helt saknar varumärke, köper vi direkt från fabriker eller via agenter i Europa och Asien. Både vi och våra kunder ställer höga krav på funktion, kvalitet, pris och respekt för människor och miljö i leverantörsledet.

Clas Ohlson köper produkter från 730 leverantörer i Europa och 630 tillverkare i Asien. Cirka 70 procent av alla produkter tillverkas i Asien, främst i Kina, som är vår största inköpsmarknad, där vi också har egna inköpare på plats.

Nära samarbete med leverantörerna

En effektiv inköpsorganisation med egna kontor i Kina, en nära relation till våra leverantörer och stora volymer gör att vi kan erbjuda ett prisvärt sortiment.

Vi investerar i nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer och har över tid byggt upp ett starkt leverantörsnät. Det gör det möjligt för oss att minska våra inköpskostnader och ger oss större inflytande över produktdesign, kvalitet och pris, men också en större trygghet i tillförlitlighet och snabbhet i leveranserna. Alla leverantörer ska leva upp till vår uppförandekod.

Innan vi inleder ett samarbete genomför vi på plats i fabriken en granskning av leverantörens förutsättningar att leverera enligt våra krav. Inför varje leverans är vi också på plats och genomför kvalitetskontroller enligt en fastlagd rutin. 

Förpackningar

Förpackningen är en viktig del en produkt, som skydd vid transporter men också för god exponering och hantering i butiken, och för transporten hem från butik.

Återvinning står högt på agendan och vi arbetar kontinuerligt för att minska förpackningsavfallet. Våra förpackningar ska vara så hållbara och återvinningsbara som möjligt.

Vi uppdaterar fortlöpande de krav vi ställer på våra leverantörer gällande förpackningar. Kraven inkluderar val av material och design, där vi eftersträvar att undvika onödigt emballage framförallt för produkter som vi säljer stora volymer av.

Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi också nya förpackningslösningar och väljer material som vi bedömer är mer hållbara. Våra butiksmedarbetare tipsar om förbättringar och bidrar med många värdefulla insikter genom en ny digital funktion.

Logistik och varuförsörjning

Vårt sortiment omfattar nästan 15 000 artiklar. Alla produkter passerar vår stora distributionscentral i Insjön där varorna packas om och skickas ut till våra butiker, eller direkt till kund. Distributionscentralen i Insjön är koncernens logistiknav.

Logistiken är hjärtat i Clas Ohlson och ett effektivt och CO2-snålt varuflöde är en viktig framgångsfaktor.

Smarta transporter

Så gott som allt gods från Asien kommer med båt till Göteborg och transporteras därifrån med tåg upp till Insjön. Både båt och tåg har bra CO2-profil. Merparten av det gods som kommer från Europa samlastas och transporteras på järnväg från Helsingborg till Insjön.

Vi fortsätter att arbeta för att styra om våra transporter ytterligare till miljömässigt bättre alternativ för att minska Clas Ohlsons utsläpp av CO2.

Försäljning och service

Clas Ohlsons försäljning sker i lättillgängliga försäljningskanaler med god kundservice.

Våra olika butiksformat, koncept och kanaler utvecklas hela tiden för att möta kundernas behov och önskemål.

Vi erbjuder unik service i egna verkstäder i Insjön för att förlänga livstiden på de produkter vi säljer.

Produktanvändning och återvinning

Våra produkter ska vara enkla att återanvända och återvinna. Det ställer krav på material och kemikalier, emballage och förpackningar. Produktlivslängden är avgörande för att minska påverkan på miljö och klimat.

Våra reservdelar ett bra sätt att förlänga produkters livstid. Vårt stora utbud av reservdelar uppskattas av kostnads- och miljömedvetna kunder.

Meny Språk