Uppförandekod

I Clas Ohlsons uppförandekod anges de krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer av produkter och tjänster beträffande arbetsvillkor, arbetsmiljö och miljö.

Leverantörer till Clas Ohlson måste respektera principerna i vår uppförandekod och följa dessa.

Innan Clas Ohlson kan köpa produkter eller tjänster från leverantören måste leverantören ta del av uppförandekoden samt skriva under deklarationen om uppfyllande av kraven i Clas Ohlsons uppförandekod.

Om leverantören använder tillverkare för produktion av produkter/tjänster som Clas Ohlson köper:

  • måste leverantören på begäran från Clas Ohlson informera vilka tillverkare de använder
  • är leverantören ansvarig för att dessa tillverkare genomför uppförandekoden

Om en leverantör inte skriver under koden, kan Clas Ohlson inte köpa produkter eller tjänster från tillverkaren.

Läs mer och ladda ner uppförandekoden här:

Meny Språk