Timmerförordningen

Timmerförordningen, 995/2010/EC.

EUs timmerförordning ska förhindra illegalt avverkat trä i varor. För att säkerställa att trä-råvaran är lagligt avverkad görs en riskbedömning på artiklar av trä och pappersmassa. För att göra riskbedömningen krävs information, dokumentation och spårbarhet i leverantörskedjan.

Clas Ohlson gör en riskbedömning på de artiklar som faller under förordningen. Parametrar för bedömningen träslag (art), var träet avverkats och hur leverantörskedjan ser ut.

Våra leverantörer måste ha kunskap om kraven i förordningen, system för att spåra sitt råmaterial och kunna visa dokument på att avverkning skett i enlighet med lagar och krav i avverkningslandet. De måste också vara villiga att leverera information till Clas Ohlson. Vissa dokument skall följa produkten och skickas direkt till Clas Ohlson, vissa dokument kan finnas hos leverantören och skickas till Clas Ohlson på förfrågan, till exempel när myndigheter gör tillsyn.

Clas Ohlson föredrar certifierat material och certifierade leverantörer, till exempel FSC.

Meny Språk