Clas Ohlsons krav

Utöver lagstiftningskraven har Clas Ohlson egna krav på varor och förpackningar.

För alla produkter skall Clas Ohlsons dokument ”Chemicals in articles” signeras.

Reach (EC/1907/2006) artikel 33: informationskrav

Reach (EC/1907/2006) artikel 33 kräver att tillverkare och leverantörer informerar sina kunder/nedströmsanvändare om varan innehåller mer än 0,1 % w/w av ett SVHC-ämne på Reachs kandidatlista. Professionella kunder ska få informationen direkt vid köp av varan. Konsumenter har rätt att få informationen vid förfrågan, kostnadsfritt inom 45 dagar. Clas Ohlson tycker att konsumenter också har rätt att få information om eventuellt farliga ämnen i varan före köp. Därför informerar vi om eventuella SVHC-ämnen i varan på förpackningen och på vår hemsida.

Ämnen på Reachs (EC/1907/2006) kandidatlista

Inga varor ska innehålla SVHC-ämnen på Reachs kandidatlista i koncentrationer > 0,1 % w/w. Clas Ohlson agerar enligt den svenska definitionen "En gång en vara – alltid en vara". Det betyder att alla delar av varan som var en vara innan de sattes ihop till den aktuella varan ska betraktas som varor, och får därför inte innehålla mer än 0,1 % w/w SVHC, såvida inte lägre gränsvärden finns i annan lagstiftning som är relevant för varan. För ytterligare information om denna definition, följ länken nedan. Om en vara innehåller SVHC-ämnen i koncentrationer över ovan givet gränsvärde, ska det vara skriftligt överenskommet med Clas Ohlson.

Varan ska inte innehålla reglerade ämnen från Reachs bilaga XVII i koncentrationer över givna gränsvärden.

Varan ska inte innehålla reglerade ämnen från Reachs bilaga XIV efter solnedgångsdatum. Detta gäller också importerade varor.

PAH

Clas Ohlson tillämpar de krav på PAHer som finns i de tyska GS-kraven.

Varor av textil och läder

För textil- och lädervaror har Clas Ohlson egna krav angående innehåll av kemikalier, beroende på typ av textil/läder och behandling. Ämnen och gränsvärden finns i Clas Ohlsons dokument, och skickas till leverantören när en ny produkt tas in i sortimentet.   

PVC

Clas Ohlson vill undvika PVC så långt som möjligt, både i varor och i förpackningar. Om en vara eller förpackning är gjord av PVC ska leverantören informera Clas Ohlson om vilken mjukgörare och vilken stabilisator som används i PVC:n. Inga ftalater från kandidatlistan eller stabilisatorer med farliga tungmetaller får användas. Detta gäller också återvunnen PVC. 

SIN-listan (Substitute It Now-list)

Clas Ohlson tillåter inte ämnen från SIN-listan i varorna, om det inte är specifikt överenskommet skriftligt.  

Ämnen på SIN-listan uppfyller kriterierna för att bli SVHC-ämnen på kandidatlistan, och det är troligt att de hamnar på kandidatlistan på några års sikt. SIN-listan upprätthålls av det internationella kemikaliesekretariatet Chemsec. Clas Ohlson rekommenderar alla leverantörer att fasa ut ämnen på SIN-listan ur sina produkter så snart som möjligt.

Du hittar information om SIN-listan (också på kinesiska) via länkarna nedan, inklusive portal till databasen (gratis). Databasen har en sökfunktion där du kan söka kemikalier som är relevanta för olika typer av material/användningar.     

  1. Skriv in materialtyp/produkt i ”Search phrase”-rutan och välj användning från listan i ”possible uses”-rutan.  
  2. Välj lista: ”SIN list” (hela databasen) eller ”Candidate list” (kandidatlistan).
  3. Klicka på ”SEARCH”.

Resultatet är ämnen i den valda listan som kan finnas i varor/material för den valda användningen, och som kan vara relevanta att undersöka.

Meny Språk