Syfte, idé och värdegrund

Clas Ohlson ska erbjuda smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser som hjälper våra kunder att förenkla sin vardag.

Hjälpa och inspirera är nyckelord i vår mission. Vår strävan att leverera värde för kunder, investerare och medarbetare är grunden för allt vi gör.

Vårt syfte

Vi är dedikerade att förenkla hemmafixet för alla, på ett ansvarsfullt sätt.

Vår mission

Att hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser.

Vår affärsidé

Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov. Det här är vår grundare, Clas Ohlsons, ursprungliga affärsidé. 

Clas Ohlson-andan

Våra medarbetare är alla unika men ett har vi gemensamt: Clas Ohlson-andan. Clas Ohlson-andan sammanfattar hur vi bemöter varandra och våra kunder.

Våra medarbetare och kunder ska känna sig välkomna och uppmärksammade. Varje medarbetare bidrar med just sin bakgrund, erfarenhet, kompetens och personlighet; mångfalden är en starkt framåtdrivande kraft som vi ska ta vara på. Det ska vara högt i tak för nya idéer och vi ska våga prova oss fram när vi arbetar för att göra vardagen allt enklare och smartare med kunden i centrum.

Mångfald

Vårt mål är en dynamisk organisation där vi uppmuntrar en mångfald av idéer och perspektiv. Mångfald är en strategisk tillgång som kommer att hjälpa oss att utvecklas, både som organisation och som individer. Vi är övertygade om att mångfald kommer att hjälpa oss att nå våra strategiska mål och att vara en mer hållbar organisation med bättre finansiellt resultat.
 
Clas Ohlson är ett internationellt företag med en bred kundbas; mångfald kommer hjälpa oss att återspegla den värld vi verkar i.
 
Läs mer här om fördelarna med mångfald.
Meny Språk