Avvikelserapportering

Clas Ohlsons anställda och samarbetspartners (kunder, leverantörer etc.) uppmuntras och förväntas rapportera (i) brott mot Clas Ohlsons uppförandekod, (ii) brott mot Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer och (iii) interna brott.

Rapporteringsrutinen innefattar primärt följande delar:

(i) Clas Ohlsons uppförandekod

Clas Ohlsons anställda och partners uppmuntras och förväntas rapportera avvikelser från Clas Ohlsons uppförandekod.

Anmälan kan göras via e-post till supplychain-report@clasohlson.com

Anmälan kan också göras anonymt via post till Hållbarhetschef.

Hållbarhetschef

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(ii) Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer

Varje brott mot våra affärsetiska riktlinjer ska anmälas till chefsjurist.

E-post avseende väsentliga överträdelser av personer i ledande ställning kan även skickas till anti-bribery@clasohlson.se.

Anonyma anmälningar kan ske via post till chefsjurist.

Chefsjurist

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(iii) Clas Ohlsons säkerhetsavdelning

Misstankar om interna brott kan rapporteras till Clas Ohlsons Säkerhetsavdelning.

Anmälan kan ske via e-post till security@clasohlson.se

Anmälan kan också göras anonymt via brev till Säkerhetsavdelningen. Vi ser helst att du lämnar dina kontaktuppgifter så att vi kan få en dialog.

Säkerhetsavdelningen

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

Meny Språk