Avvikelserapportering

Avvikelserapportering och visselblåsning

De som uppmuntras och förväntas rapportera (i) brott mot Clas Ohlsons uppförandekod och (ii), brott mot Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer är:

Clas Ohlsons anställda (nuvarande och före detta), aktieägare, praktikanter, arbetssökande, personer i ledning eller styrelse, samarbetspartners (kunder, leverantörer etc.) samt alla individer som rapporterar om information de erhållit i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel personer som assisterar eller har anknytning till visselblåsaren.

(i) Clas Ohlsons uppförandekod

Anmälan kan göras via e-post till supplychain-report@clasohlson.com samt via post (anonymt eller öppet) till hållbarhetschef.

Hållbarhetschef

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

+46 (0)247 444 00

(ii) Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer

Anonyma anmälningar kan ske via vår externa visselblåsartjänst, WhistleB, eller till vår chefsjurist:

Chefsjurist

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

+46 (0)247 444 00

Meny Språk