Avvikelserapportering

Avvikelserapportering och visselblåsning. Clas Ohlsons anställda och samarbetspartners (kunder, leverantörer etc.) uppmuntras och förväntas rapportera (i) brott mot Clas Ohlsons uppförandekod och (ii), brott mot Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer.

(i) Clas Ohlsons uppförandekod

Anmälan kan göras via e-post till supplychain-report@clasohlson.com samt via post (anonymt eller öppet) till hållbarhetschef.

Hållbarhetschef

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

(ii) Clas Ohlsons affärsetiska riktlinjer

Anonyma anmälningar kan ske via vår externa visselblåsartjänst, WhistleB, eller till vår chefsjurist:

Chefsjurist

Clas Ohlson AB
793 85 Insjön

Meny Språk