Idé och värdegrund

Clas Ohlson ska erbjuda smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser som hjälper våra kunder att förenkla sin vardag.

Hjälpa och inspirera är nyckelord i vår mission. Vår strävan att leverera värde för kunder, investerare och medarbetare är grunden för allt vi gör.

Vår mission

Att hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser.

Vårt syfte

Vi brinner för att förenkla livet i varje hem.

Vår affärsidé

Vi ska sälja rejäla produkter till låga priser med rätt kvalitet efter behov. Det här är vår grundare, Clas Ohlsons, ursprungliga affärsidé. 

Clas Ohlson-andan

Vår kultur och våra värderingar definierar vårt sätt att arbeta. Vi brukar tala om Clas Ohlson-andan.

Det sägs att Clas Ohlson, vår grundare, inte gjorde skillnad på om en människa var medarbetare eller kund. Han bemötte alla med samma handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang, ett bemötande som bottnade i hans handelsmannaskap. Det här är det vi kallar Clas Ohlson-andan, en kultur som är levande i vårt företag än idag.

Handelsmannaskapet är kärnan i Clas Ohlson-andan som vilar på fyra hörnstenar: handlingskraft, värme, nytänkande och engagemang.

Meny Språk