Affärsmodell

Kunden är i fokus för vår affärsmodell. Vi utgår alltid från våra kunder och deras behov.

Vi erbjuder smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser som hjälper och inspirerar till en enklare vardag och en mer hållbar livsstil. Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar och vår starka företagskultur.

KUNDEN ÄR I FOKUS för vår affärsmodell. Vi utgår från våra kunder och deras behov och erbjuder smarta, enkla och praktiska lösningar till attraktiva priser som hjälper och inspirerar till en enklare vardag och en mer hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på tydliga och effektiva processer för kunderbjudandet, kundmötet, inköp och distribution och vi arbetar för att integrera hållbarhetsaspekter i hela värdekedjan.

Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar och vår starka företagskultur. Härifrån till hållbarheten är vårt koncept som beskriver vår hållbarhetsresa och sätter fokus på våra mest hållbara erbjudanden. Produkter för en mer hållbar livsstil är vårt viktigaste bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Meny Språk