Idé och värdegrund Hjälpa och inspirera är nyckelord i vår mission. Vår strävan att leverera värde för kunder, investerare och medarbetare är grunden för allt vi gör.
Affärsmodell Vi utgår alltid från våra kunder och deras behov. Kunden är i fokus för vår affärsmodell.
Styrning, policyer, riktlinjer En gedigen bolagsstyrning och en värderingsdriven företagskultur hjälper oss att öka effektiviteten i våra processer och att integrera etik, miljö och sociala frågor i våra strategiska beslut.
Meny Språk