Sedex

Clas Ohlson är sedan 2017 anslutna till Sedex, världens största partnerskap för ökad transparens avseende ansvarsfulla inköp.

Samarbetet ger oss ökad effektivitet i revisionsarbetet och gör det möjligt att fokusera våra resurser på strategiska initiativ som bidrar till bestående förändring hos våra leverantörer.

Sedex är världens största samarbetsplattform för att dela leverantörsdata kring arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. 

Meny Språk