Rädda Barnen

Clas Ohlson har under många år arbetat förebyggande med frågor kring barnarbete, produktsäkerhet, ansvarsfull marknadsföring och andra frågor som påverkar barn.

Vi fortsätter utveckla vårt mångåriga samarbete med Rädda Barnen. Fokus i det arbetet är att stödja migrantarbetare i Kina och deras familjer. 

- Vårt samarbete med Clas Ohlson och vårt gemensamma engagemang för att förbättra livsvillkoren för dessa barn är oerhört värdefullt, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Det finns i Kina idag 269 miljoner migrantarbetare vars 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att jobba. Barnen växer ofta upp under andra familjemedlemmars tillsyn och får träffa sina föräldrar kanske bara en gång om året. De barn som trots allt flyttar med sina föräldrar till städerna lever ofta i utsatta miljöer med knappa resurser och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård.

- För oss är det naturligt att stödja Rädda Barnens projekt i Kina eftersom vi är aktiva lokalt i landet och köper en majoritet av våra varor från regionen. Vårt samarbete med Rädda Barnen hjälper oss att påverka långsiktigt för bättre villkor för barn, som ett komplement till det hållbarhetsarbete vi gör integrerat i vår egen verksamhet, säger Åsa Portnoff Sundström, Hållbarhetschef hos Clas Ohlson.

Vårt samarbete med Rädda Barnen fokuseras inom tre områden: Stödprogram och utbildning för föräldrar, samhällsstöd för migrantarbetare och deras barn samt etableringen av barnsäkra områden på två fabriker.

Meny Språk