Samarbeten och medlemskap

Att samarbeta med andra organisationer ser vi som en naturlig del av vårt arbete.

Genom att ta del av experters kunskaper inom områden som ligger utanför vår kärnkompetens och genom att få tillgång till andra organisationers nätverk kan vi både lära oss mer och påverka mer.

Vi stöder FN:s Barnrättsprinciper som har tagits fram av FN:s Global Compact, Rädda Barnen och UNICEF. Barnrättsprinciperna vägleder företag hur de ska gå till väga för att respektera och främja barns rättigheter i den egna verksamheten och i förhållandet till produkter och tjänster, på såväl arbetsplatsen som försäljningsplatsen och i samhället.

Samarbeten och medlemskap 

  • Rädda Barnen
  • FN Global Compact
  • Sedex
Meny Språk