Marknader

Idag finns Clas Ohlson I Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland. Vår första butik öppnade i Insjön 1926

Vår första butik utanför Insjön invigdes i Stockholm 1989. Oslo, Norge, fick år 1991 ta emot den första Clas Ohlson-butiken utanför Sverige.

Sverige

Clas Ohlson startade postorderhandel i Sverige 1918. 1926 öppnade den allra första Clas Ohlson-butiken i Insjön. Se butikslista här.

Utveckling under 2018/19

Efter ett 20-tal år av positiv tillväxt inom sällanköpshandeln visar branschen tecken på inbromsning. Tillväxten har flyttat från butik till e-handeln vilket har bidragit till ökad pris- och marginalpress för branschen som helhet. Med en fortsatt stark kundbas, med exempelvis 2,3 miljoner svenska Club Clas-medlemmar, har Clas Ohlson en fortsatt mycket stark ställning på den svenska marknaden. Totalt ökade försäljningen fem procent (SEK) under verksamhetsåret.

Norge

Clas Ohlsons postorderhandel startade i Norge 1985. Den första butiken etablerades 1991 i Oslo. Se butikslista här.

Utveckling under 2018/19

Den norska marknaden präglas av snabb förändringstakt och kunderna uppskattar nya initiativ som Click & Collect, som ökari popularitet månad för månad. Med nya servicekonceptet Fiksedisk, som hittills lanserats i två butiker, erbjuder Clas Ohlson kunderna en ny shoppingupplevelse och servicenivå. Fyra butiker har byggts om under året och Clas Ohlson behåller sin starka position på marknaden med en försäljningsökning om nio procent (SEK) under året.

Finland

Den första butiken öppnade 2002 i Helsingfors. Se butikslista här.

Utveckling under 2018/19

Finland karaktäriserades detaljhandelsåret 2018 av en relativt stabil försäljning för branschen i stort men med variationer i olika segment. Större delen av försäljningen sker fortfarande i traditionella butiker men den stora tillväxten sker på nätet. Clas Ohlson har en bra position på marknaden och goda förutsättningar att bli ännu mer relevant för de finska kunderna. Under 2018/19 ökade försäljningen med sju procent (SEK).

Storbritannien

Den första butiken öppnade 2008 i London. Idagsläget har vi två butiker i Storbritannien men dessa kommer succesivt att stängas. Vi koncentrerar vårt erbjudande i Storbritannien till e-handel. 

Utveckling under 2018/19

Den brittiska detaljhandelsmarknaden präglades under verksamhetsåret av förändringar i konsumtionsmönster med butiksstängningar och ökad andel e-handel som följd. Clas Ohlson meddelande under 2018/19 en ny inriktning för bolagets internationella marknadsnärvaro vilket innebär att butiksnätet i Storbritannien successivt avvecklas för att istället koncentrera kunderbjudandet till e-handel.

Tyskland

Vi har under 2018/19 stängt våra fysiska butiker i Tyskland för att istället koncentrera vårt kunderbjudande till vår näthandel. 

Utveckling under 2018/19

Den tyska detaljhandelsmarknaden fortsatte att förändras 2018 i takt med att konsumtionen i allt större utsträckning flyttar online. Clas Ohlson meddelande under året en ny inriktning för bolagets internationella marknadsnärvaro vilket fick till följd att de fyra butikerna i Hamburg stängdes under verksamhetsåret. Clas Ohlson är framgent närvarande med e-handel på den tyska marknaden.

Meny Språk