Regulatorisk 2007-12-06 07:30 CET Finansiell information

Clas Ohlsons vinst var 271 Mkr före skatt första halvåret

Försäljningen uppgick under vårt första halvår till 2 178,0 Mkr, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 899,1 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 2 121,2 Mkr på butiker och 56,8 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 15 procent för butikerna varav jämförbara butiker var +3 procent i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 271,2 Mkr jämfört med 222,9 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 22 procent. Vinsten per aktie uppgick till 2,98 kr (föregående år 2,45 kr).

I verksamhetsårets andra kvartal ökade försäljningen med 12 procent till 1 146,1 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 12 procent till 126,9 Mkr.

Beslut att förstärka och förtydliga Clas Ohlsons marknadsposition

VD Klas Balkow säger i en kommentar:

”Clas Ohlson växer starkt. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft förtydligar vi, som ett första steg, Clas Ohlsons position som vardagens problemlösare. Det är en unik position som bygger på våra styrkor och som skapar utvecklingsmöjligheter för såväl butikskoncept, sortiment och kommunikation. Detta skapar möjligheter för oss att långsiktigt fortsätta att upprätthålla en hög tillväxt, både på befintliga marknader och nya.”

Försäljningen i november ökade med 12 procent

Försäljningen under november uppgick till 449,2 Mkr mot 401,4 Mkr föregående år, en ökning med 12 procent. Försäljningen fördelar sig med 434,4 Mkr (388,8 Mkr) på butiker och 14,8 Mkr (12,6 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 248,2 Mkr (231,9 Mkr) på Sverige, 166,2 Mkr (140,5 Mkr) på Norge och 34,8 Mkr (29,0 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 2 627,2 Mkr, en ökning med 14 procent (2 300,5 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har tretton butiker tillkommit.

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls i dag, torsdagen 6 december klockan 12.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Wallinder på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax 08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

Meny Språk