Regulatorisk 2006-06-14 13:00 CET Finansiell information

Verksamhetsåret 2005/06 – vinst på 491 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsåret 2005/06 till 3 567,6 Mkr, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år (2 954,8 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 3 445,2 Mkr på butiker och 122,4 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 22 procent för butikerna varav jämförbara butiker var 4 procent högre i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 491,0 Mkr, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år (425,9 Mkr).

Vinsten per aktie uppgick till 5,37 kr (föregående år 4,65 kr).

Utdelningen föreslås vara 4,00 kr per aktie (föregående år 2,50 kr) varav 1,00 kr utgör extrautdelning. Årsstämma hålls i Insjön lördagen den 9 september 2006.

Försäljningen i maj ökade med 18 procent

Försäljningen i maj uppgick till 270,8 Mkr vilket är en ökning med 18 procent mot föregående år (228,9 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har elva butiker tillkommit. Per land fördelar sig 156,3 Mkr på Sverige (143,6 Mkr), 95,5 Mkr på

Norge (73,0 Mkr) och 19,0 Mkr på Finland (12,3 Mkr).

Analytiker- och medieträff

Analytiker- och medieträff hålls torsdagen 15 juni klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-411 43 80 eller på fax

08-20 83 80, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00

eller

Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10

Meny Språk