2005-09-09 08:00 CET Finansiell information

Vårt första kvartal 2005/06 - vinst på 120 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under vårt första kvartal till 759,4 Mkr, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år (635,3 Mkr).

Av försäljningen fördelar sig 736,4 Mkr på butiker och 23,0 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav befintliga butiker var 5 procent högre i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 120,3 Mkr, en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år (97,8 Mkr).

Vinsten per aktie uppgick till 1,32 kr (föregående år 1,07 kr).

Ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 2004/05 hålls i Insjön, i morgon, lördagen den 10 september. Mer än 1 400 deltagare har anmält sitt intresse vilket gör bolagsstämman till en av Sveriges största.

Försäljningen i augusti ökade med 24 procent

Försäljningen under augusti uppgick till 280,3 Mkr mot 225,9 Mkr föregående år, en ökning med 24 procent. Försäljningen fördelar sig med 271,8 Mkr (218,2 Mkr) på butiker och 8,5 Mkr (7,7 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 171,0 Mkr (146,9 Mkr) på Sverige, 94,8 Mkr (73,8 Mkr) på Norge och 14,5 Mkr (5,2 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första fyra månader uppgår därmed till 1 039,7 Mkr, en ökning med 21 procent (861,2 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har åtta butiker tillkommit.

Analytikerträff

Analytikerträff hålls tisdagen 13 september klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

ellse

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk