2005-12-08 08:00 CET Finansiell information

Vårt första halvår 2005/06 – vinst på 238 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under vårt första halvår till 1 639,8 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år (1 372,7 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 580,8 Mkr på butiker och 59,0 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 20 procent för butikerna varav befintliga butiker var 5 procent högre i lokala valutor.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 238,0 Mkr, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år (204,6 Mkr).

Vinsten per aktie uppgick till 2,61 kr (föregående år 2,24 kr).

Försäljningen i november ökade med 27 procent

Julhandeln har startat mycket bra. Försäljningen under november uppgick till 365,9 Mkr mot 288,7 Mkr föregående år, en ökning med 27 procent. Försäljningen fördelar sig med 352,3 Mkr (274,7 Mkr) på butiker och 13,6 Mkr (14,0 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 216,7 Mkr (177,4 Mkr) på Sverige, 120,2 Mkr (98,9 Mkr) på Norge och 29,0 Mkr (12,4 Mkr) på Finland. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 2 005,7 Mkr, en ökning med 21 procent (1 661,4 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har nio butiker tillkommit.

Analytikerträff

Analytikerträff hålls måndagen 12 december klockan 12.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com.

För mer information kontakta

Gert Karnberger, vd

Telefon: 0247-444 34

Mobiltel: 070-529 63 00

E-post: gert.karnberger@clasohlson.se

eller

Lars Wallén, vice vd

Telefon: 0247-444 72

Mobiltel: 070-318 61 10

E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk