Regulatorisk 2003-12-10 08:00 CET Finansiell information

Vårt första halvår - vinst på 169 Mkr före skatt

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första halvår (maj-okt) till 1 155,3 Mkr, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år (1 008,3 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1094,3 Mkr på butiker och 61,0 Mkr på postorder/Internet. Försäljningsökningen var 16 procent för butikerna varav befintliga butiker var 2 procent högre i jämförbara valutor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 168,9 Mkr, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (155,8 Mkr). Resultatet efter skatt uppgick till 121,2 Mkr (112,1 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 3,70 kr jämfört med 3,42 kr föregående år. I vårt andra kvartal (aug-okt) ökade försäljningen med 17 procent till 636,0 Mkr och resultatet efter finansiella poster med 18 procent till 97,1 Mkr. Här var försäljningen i befintliga butiker 5 procent högre i jämförbara valutor. Bra start på julhandeln, +16 procent i november Försäljningen i november uppgick till 241,8 Mkr vilket är en ökning med 16 procent mot föregående år (208,0 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit. Av försäljningen fördelar sig 228,8 Mkr (191,7 Mkr) på butikerna och 13,0 Mkr (16,3 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 155,8 Mkr (130,8 Mkr) på Sverige, 81,4 Mkr (75,7 Mkr) på Norge samt 4,6 Mkr (1,5 Mkr) på Finland. Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 12 december klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta VD, Gert Karnberger Telefon: 0247-444 34 Mobiltel: 070-529 63 00 E-post: gert.karnberger@clasohlson.se eller Vice VD, Lars Wallén Telefon: 0247-444 72 Mobiltel: 070-318 61 10 E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk