Regulatorisk 2003-06-10 08:00 CET Finansiell information

Helårsresultat 2002/03 - Resultatökning med 38 procent

Försäljningen uppgick under verksamhetsåret 2002/03 till 2 130,8 Mkr, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med föregående år (1 732,0 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 992,5 Mkr på butiker och 138,3 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet uppgick till 325,3 Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med föregående år (236,5 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 331,9 Mkr, en ökning med 38 procent jämfört med föregående år (240,1 Mkr). Vinsten per aktie uppgick till 7,28 kr jämfört med 5,27 kr föregående år. Utdelningen föreslås vara 3,20 kr per aktie (föregående år 2,20 kr). Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön lördagen den 13 september. Försäljningen i maj ökade med 18 procent Försäljningen i maj uppgick till 164,2 Mkr vilket är en ökning med 18 procent mot föregående år (139,1 Mkr). Jämfört med samma månad föregående år har åtta butiker tillkommit. Per land fördelar sig 107,0 Mkr på Sverige (90,8 Mkr), 56,0 Mkr på Norge (48,3 Mkr) och 1,2 Mkr på Finland (0 Mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 13 juni klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta VD, Gert Karnberger Telefon: 0247-444 34 Mobiltel: 070-529 63 00 E-post: gert.karnberger@clasohlson.se eller Vice VD, Lars Wallén Telefon: 0247-444 72 Mobiltel: 070-318 61 10 E-post: lars.wallen@clasohlson.se

Meny Språk