Regulatorisk 2002-12-11 08:00 CET Finansiell information

Andra kvartalet - Resultatökning med 66 procent

Försäljningen uppgick under verksamhetsårets första sex månader till 1 008,3 Mkr, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år (763,8 Mkr). Av försäljningen fördelar sig 939,7 Mkr på butiker och 68,6 Mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet uppgick till 154,3 Mkr, en ökning med 68 procent jämfört med samma period föregående år (91,6 Mkr). Detta innebär en rörelsemarginal på 15,3 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 155,8 Mkr, en ökning med 69 procent jämfört med samma period föregående år (92,2 Mkr). Vinsten per aktie uppgick under de första sex månaderna till 3,42 kr jämfört med 2,02 kr föregående år. Under verksamhetsårets andra kvartal (juli - oktober) ökade försäljningen med 28 procent till 542,5 Mkr och rörelseresultatet med 66 procent till 81,6 Mkr. Detta innebär en rörelsemarginal på 15,0 procent under kvartalet. Ny milstolpe - Försäljning tolv månader över två miljarder Försäljningen i november uppgick till 208,0 Mkr vilket är en ökning med 21 procent mot föregående år (172,6 Mkr). Jämfört med samma period föregående år har sex butiker tillkommit. Försäljningen för verksamhetsårets första sju månader uppgår därmed till 1 216,3 Mkr, en ökning med 30 procent (936,4 Mkr). För de senaste tolv månaderna (december – november) uppgår därmed försäljningen till 2 011,9 Mkr och har för första gången passerat två miljarder kronor vilket är ytterligare en milstolpe för Clas Ohlson. Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 13 december klockan 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Financialhearings, tel 08-562 086 00 eller på fax 08-562 087 90, e-post hearings@financialhearings.com. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd Tel 0247-444 34, Mobiltel 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd Tel 0247-444 72, Mobiltel 070-318 61 10

Meny Språk