Regulatorisk 2001-03-15 08:00 CET Finansiell information

Niomånadersrapport 01-01-31 – Fortsatt stark resultatökning

Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsårets första nio månader till 1044,6 mkr, vilket är en ökning med 27% jämfört med motsvarande period föregående år (823,3 mkr). Av försäljningen fördelar sig 913,9 mkr på butiker och 130,7 mkr på postorder/Internet. Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick under de första nio månaderna till 143,1 mkr, en ökning med 47% jämfört med samma period föregående år (97,6 mkr). Utöver detta har SPP-medel intäktsförts med 4,4 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 149,5 mkr, en ökning med 54% jämfört med samma period föregående år (97,1 mkr). Jämfört med samma period föregående år har fyra butiker tillkommit. Vinsten per aktie uppgick till 13,10 kr jämfört med 8,52 kr föregående år. Under verksamhetsårets tredje kvartal (november 00-januari 01) ökade försäljningen med 30% till 443,9 mkr och rörelseresultatet med 43% till 72,7 mkr. Hela delårsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan också beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Ökad tillväxttakt Vår tidigare målsättning att etablera två till fyra butiker per verksamhetsår har reviderats. Styrelsen har beslutat att öka tillväxttakten och ändrat målsättningen till tre till fem butiker per verksamhetsår. Beslut har också fattats att höja målsättningen för nettomarginalen från 8 procent till 10 procent över en konjunkturcykel. Försäljning februari Försäljningen i februari uppgick till 96,5 mkr vilket är en ökning med 19% mot föregående år (81,0 mkr). Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 1 141,1 mkr, en ökning med 26% (904,3 mkr). Analytikerträff Analytikerträff hålls tisdagen 20 mars kl 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10

Meny Språk