Regulatorisk 2001-06-14 13:07 CET Finansiell information

Helårsresultat 01-04-30 - Resultatökning med 52%

Helårsresultat 01-04-30 - Resultatökning med 52% Koncernens försäljning uppgick under verksamhetsåret 2000/01 till 1 348,6 mkr, vilket är en ökning med 26% jämfört med motsvarande period föregående år (1 067,0 mkr). Av försäljningen fördelar sig 1 184,1 mkr på butiker och 164,5 mkr på postorder/Internet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 174,1 mkr jämfört med 114,9 mkr föregående år, en ökning med 52%. Exklusive engångsintäkter (SPP-medel) är resultatökningen 48%. Vinst per aktie uppgick till 15,26 kr jämfört med 10,07 kr föregående år. Utdelningen föreslås vara 6,25 kr per aktie. Även en split av bolagets aktier 1:4 föreslås. Ordinarie bolagsstämma hålls i Insjön lördagen den 15 september. Hela bokslutskommunikén finns även tillgänglig på vår hemsida www.clasohlson.se och kan också beställas per telefon 0247-444 00 eller fax 0247-444 25. Försäljning maj Försäljningen i maj uppgick till 102,8 mkr mot 79,7 mkr föregående år, en ökning med 29%. Nya butiker Ett kontrakt har tecknats på ytterligare en ny butik. Denna öppnas i januari 2002 i Sandvika Stormarked väst om Oslo. Därmed har vi nu kontrakterat fem nya butiker för verksamhetsåret 2001/02. Analytikerträff Analytikerträff hålls fredagen 15 juni kl. 08.00 på Operaterassen. Anmälan görs lämpligen till Johan Kleis på Finanstidningen, tel 08-506 245 82 eller på fax 08-506 245 81, e-post traffar@fti.se. För mer information kontakta: Gert Karnberger, vd 0247-444 34, Mobil 070-529 63 00 eller Lars Wallén, vice vd 0247-444 72, Mobil 070-318 61 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00520/bit0002.pdf

Meny Språk